Znaczki wydawnictwa Poczty KPN

Krótka historia powstania KPN

Konfederacja Polski Niepodległej była pierwszą jawnie działającą partią w krajach demokracji ludowej.  Została założona we wrześniu 1979 roku przez Leszka Moczulskiego.  Działacze KPN byli wielokrotnie prześladowani i więzieni przez władze komunistyczne.  Program partii nawiązywał do tradycji piłsudczykowskich i wolnościowych.  KPN dążył do przeprowadzenia w Polsce wolnych wyborów i zwracał się z memorandum do państw sygnatariuszy konferencji jałtańskiej o wywiązanie się ze zobowiązania przeprowadzania takich wyborów. Konfederacja Polski Niepodległej  organizowała liczne demonstracje mające na celu wyprowadzenie wojsk sowieckich z Polski.  Po porozumieniu Okrągłego Stołu zdystansowała się wobec powstałego układu i żądała przeprowadzenia lustracji.  W kolejnych latach działalności dochodziło do kilku rozłamów w partii wskutek czego zmniejszało się znaczenie KPN na arenie politycznej.

Znaczki wydane w okresie od stanu wojennego do wyborów w 1989 roku przez podziemne wydawnictwo Poczty KPN. część 1 - do 1988 roku.


Znaczek - Papież Jan Paweł II

Format oryginału: 3 cm x 3 cm

Wydano: Poczta KPN, rok wydania nieznany


Seria znaczków - Dowódcy AK

 • Jan Mazurkiewicz, ppłk. Radosław
 • Jan Szypowski, ppłk. Leśnik
 • Bernard Zakrzewski, por. Hipolit
 • Tadeusz Pełczyński, gen. Grzegorz
 • Stanisław Thun, ppłk. Leszcz
 • Konrad Zieliński, płk. Karola
 • Leopold Okulicki, gen. Niedźwiadek
 • Antoni Sanojca, płk. Kortum
 • Józef Koczwara, płk. Zbigniew
 • Kazimierz Pluta-Czachowski, płk. Kuczaba
 • Ludwik Muzyczka, ppłk. Benedykt
 • Józef Szostak, płk. Filip
 • Tadeusz Komorowski, gen. Bór
 • Kazimierz Iranek-Osmecki, płk. Heller
 • Jan Rzepecki, płk. Prezes

Format oryginału: 3 cm x 4 cm

Wydano: Poczta KPN 1988 rok.


Bloki znaczków - Komenda Główna Armi Krajowej

1 blok:

 • Antoni Sanojca, płk. Kortum
 • Tadeusz Komorowski, gen. Bór
 • Józef Szostak, płk. Filip
 • Kazimierz Iranek-Osmecki, płk. Heller
 • Jan Szypowski, ppłk. Leśnik

2 blok:

 • Bernard Zakrzewski, por. Hipolit
 • Leopold Okulicki, gen. Niedźwiadek
 • Jan Mazurkiewicz, ppłk. Radosław
 • Józef Koczwara, płk. Zbigniew
 • Konrad Zieliński, płk. Karola

3 blok:

 • Jan Rzepecki, płk. Prezes
 • Tadeusz Pełczyński, gen. Grzegorz
 • Kazimierz Pluta-Czachowski, płk. Kuczaba
 • Ludwik Muzyczka, ppłk. Benedykt
 • Stanisław Thun, ppłk. Leszcz

Format bloku: 12 cm x 9 cm

Wydano: Poczta KPN 1988 rok.


Blok znaczków - Delegaci Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1940 -1945

 • Cyryl Ratajski
 • Jan Piekałkiewicz
 • Jan St. Jankowski

Format bloku: 11 cm x 7,5 cm

Wydano: Poczta KPN 1988 rok.


Blok znaczków - 1918 - 1988

Format bloku: 11,5 cm x 7 cm

Wydano: Poczta KPN Wrocław 1988 rok


Bloki - 70 rocznica narodzin Drugiej Rzeczypospolitej

 • Warszawa 1938 - Uruchomienie pierwszego próbnego nadajnika
 • Porąbka 1937 - Hydroelektrownia na Sole

Format bloku: 13 cm x 10 cm

Wydano: Poczta KPN 1988 rok.


Blok znaczków - Tysiąclecie Chrztu Ukrainy

Format bloku: 14 cm x 10 cm

Wydano: Poczta KPN 1988 rok.

 


Znaczek - Jarosław Stećko

Format oryginału: 5 cm x 7 cm

Wydano: Poczta KPN 1987 rok. 

(Podejrzewałem, że jego wydanie pod szyldem KPN może być prowokacją SB. Jarosław Stećko był jednym z dowódców batalionu Nachtigall i po śmierci Bandery szefem OUN. Jednak z informacji od działacza KPN wynika, że znaczek jest autentyczny.  Stecko przeszedł metamorfozę i opowiedział się za współpracą z Polską.   Jego żona Slawa, przywódczyni antykomunistycznej diaspory ukraińskiej na zachodzie podpisała w latach PRL porozumienie z KPN  o wspólnej walce o niepodległość obu narodów /przeciw dominacji ZSRR. Współpraca z Ukraińcami była filarem pilsudczykowskiej czy jagiellońskiej idei Międzymorza. Pomimo dramatycznych doświadczeń. Zgodnie z hasłem, iż nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy.)


Część 2 - Znaczki wydawnictwa Poczty KPN od 1989 roku

powrót: Znaczki Podziemnej Solidarności 

Prawo karne - poradnik prawny