Znaczki wykonane w obozie dla internowanych w Kwidzynie.

 

  Przedstawione tu znaczki były ręcznie wykonywane na potrzeby poczty obozowej w okresie sierpnia i września 1982 roku.

Część 2


Znaczek - Bolesna Królowo Polski wspomagaj nasze rodziny

wydano: Poczta Obozowa Kwidzyn 1982 r.


Znaczek - 600 lat z narodem, 300 dni z internowanymi w obozach

wydano: Poczta Obozowa Kwidzyn 8 X 1982 r.


Znaczek - Weż w opiekę Matko Boża dzieci nasze

wydano: Poczta Obozowa Kwidzyn 1982 r.


Znaczek - Ty nas i nasze domy chroń

wydano: Poczta Obozowa Kwidzyn 1982 r.


Znaczek - Kwidzyń '82

wydano: Poczta Obozowa Kwidzyn, 1982 r.


Znaczek - Św. M. Kolbe

wydano: Poczta Obozowa Kwidzyn, 1982 r.


Znaczek - Wierni Bogu, Polsce i sobie

wydano: Poczta Obozowa Kwidzyn, 1982 r.


Znaczek - Solidarność zwycięży

wydano: Poczta Obozowa Kwidzyn


Znaczek - Więżnią politycznym - internowani

wydano: Poczta Obozowa Kwidzyn, 1982 r.


Znaczek - Internowani

wydano: Poczta Obozowa Kwidzyn


Okolicznościowa plakietka  - Solideoet Patriae

wymiary ok. 10 x 14 cm

wydano:  Duszpasterstwo Ludzi Pracy, Kwidzyń 1 Maja 1985 r.

wykonano: techniką linorytu barwnego w nakładzie ok. 70 egzemplarzy w przededniu 1maja 1985r.


Znaczki Poczty obozowej Kwidzyn część 1

powrót: Znaczki Podziemnej Solidarności