Stan wojenny - Prywatny zbiór materiałów archiwalnych dokumentujący niektóre wydarzenia ze stanu wojennego.