Znaczki wydane przez Pocztę Niezależną.

 

Poczta Niezależna to jedno z wielu wydawnictw publikujących znaczki w drugim obiegu.
Aby powiększyć zdjęcia trzeba kliknąć w link lub w miniaturę znaczka.


Blok znaczków - Zabory

 • Cesarstwo Niemieckie - zabór niemiecki
 • Cesarstwo Austro-Węgierskie - zabór austryjacki
 • Cesarstwo Rosyjskie - zabór rosyjski

Format bloku: 5 cm x 8,8 cm

Wydano: Poczta Niezależna,  rok wydania nieznany


Seria znaczków - Matka Boska

 • Matka Boska Częstochowska
 • Matka Boska Ostrobramska
 • Matka Boska Nieustającej Pomocy
 • Matka Boska Kozielska
 • Matka Boska Katyńska

Format oryginału: 3,2 cm x 4,3 cm

Wydano: Poczta Niezależna,  rok wydania nieznany


Seria znaczków - Matka Boska AK

Wydano: Poczta Niezależna,  1985 r.


Seria znaczków - Prześladowania mniejszości narodowych

 • 1968 Wygnanie Żydów z Polski
 • Wygnanie Mazurów z Polski
 • 1947 Przesiedlenia Łemków

Format oryginału: 5 cm x 5 cm

Wydano: Poczta Niezależna,  rok wydania nieznany


Seria znaczków - Wieki Kultury

 • IX wieków kultury żydowskiej
 • VI wieków kultury unickiej
 • VII wieków kultury polskiej na Mazurach

Format oryginału: 5 cm x 4,5 cm

Wydano: Poczta Niezależna,  rok wydania nieznany

 


Seria znaczków - Województwa

 • woj. wileńskie (1413)
 • woj. inflantskie (1561)
 • woj. trockie (1413)
 • woj. nowogrodzkie (1413)
 • woj. żmudzkie

Format oryginału: 4 cm x 6 cm (6,5 cm x 6 cm)

Wydano: Poczta Niezależna,  rok wydania nieznany

 


Blok znaczków - 70 rocznica odzyskania niepodległości

Format bloku: 12,5 cm x 6 cm

Wydano: Poczta Niezależna, 1988 rok.


Seria znaczków: Listopad 1830

Wydano: Poczta Niezależna, 1985 rok.


Seria znaczków: Listopad 1830

Wydano: Poczta Niezależna, 1985 rok.


Seria znaczków Listopad 1830

Wydano: Poczta Niezależna, 1985 rok.


Znaczki - Zadwórze polskie Termopile 17 VIII 1920

Format znaczka: 5 cm x 4,5 cm

Wydano: Poczta Niezależna, rok wydania nieznany

 


Znaczek - 5 Lat Spotkań za Sztuką

Format oryginału: 5 cm x 4 cm

Wydano: Poczta Niezależna, 1988 rok.

 


Znaczki - III Etap Reformy

Format oryginału (w bloku): 7,7 cm x 4 cm

Wydano: Poczta Niezależna, 1988 rok.

 


Seria znaczków - Ordery

 • Order Orła Białego
 • Gwiazda Orderowa

Format oryginału (w bloku): 9,5 cm x 4,2 cm

Wydano: Poczta Niezależna, 1989 rok.

 


Seria znaczków - Syrena

Format oryginału (w bloku): 10 cm x 11,5 cm

Wydano: Poczta Niezależna, 1989 rok.


Seria znaczków - Wybory 89

Format oryginału: 3 cm x 4 cm

Wydano: Poczta Niezależna, 1989 rok.


powrót: Znaczki Podziemnej Solidarności