Znaczki wydane przez Pocztę Solidarność w latach osiemdziesiątych.

 

Krótka historia powstania Solidarności

   Ruch społeczny Solidarność powstał na bazie strajków i protestów robotniczych jakie miały miejsce a lipcu i sierpniu 1980 roku.  Masowość wystąpień i beznadziejna sytuacja gospodarcza kraju zmusiła władze komunistyczne do rozmów z protestującymi i podpisania porozumienia.  Umowa zawarta w Stoczni Gdańskiej dawała prawo do powstania niezależnych związków zawodowych i wypuszczenia więźniów politycznych. 10 listopada 1980 roku zarejestrowano NSZZ Solidarność, a pierwszym przewodniczącym związków został wybrany Lech Wałęsa. Początkowy okres powstania Solidarności przyniósł nie tylko przywrócenia praw pracowniczych lecz zapoczątkował odwilż polityczną. Przestała istnieć cenzura, na światło dzienne wyszły liczne, ukrywane przestępstwa komunistyczne, jak zbrodnia katyńska. Powstało wiele niezależnych wydawnictw i publikacji, które odgrywały znaczącą rolę w uświadamianiu społeczeństwu ich prawa do wolności.
   Jednak wolność nie trwała długo, 13 grudnia 1981 roku, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) pod przywództwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego wprowadziła stan wojenny.   Rozwiązano wszystkie związki, organizacje i wydawnictwa.   Internowano ponad 10 tysięcy osób i wprowadzono godzinę policyjną. Wojsko przejęło kontrolę nad większością gałęzi gospodarki.  Odpowiedzią społeczeństwa były strajki i liczne manifestacje.  Wielu ludzi przepłaciło to aresztowaniem, utratą pracy, a niektórzy śmiercią.  Protesty miały charakter bierny,  jak bojkot rządowych środków przekazu oraz czynny jak  malowanie haseł na ścianach, powstanie niezależnych wydawnictw konspiracyjnych i radia Solidarność.
   Pod presją opozycji i światowej opinii publicznej, władze stopniowo zmniejszały restrykcje.  31 grudnia 1982 roku zawieszono stan wojenny, a 22 lipca 1983 roku został on odwołany.  Nadal utrzymane zostało prawo, które zwalczało wszelkie ruchy wolnościowe. Przełomowym momentem była debata telewizyjna Wałęsa - Miodowicz w listopadzie 1988 roku, a kolejnym krokiem porozumienie przy Okrągłym Stole, które ustalało wzajemny kompromis między opozycją i rządem.  Uzgodnienia Okrągłego Stołu gwarantowały przeprowadzenie wolnych wyborów w zamian za utrzymanie części władzy przez komunistów.
   W czerwcu 1989 roku odbyły się wybory, które przyniosły Solidarności miażdżące zwycięstwo.   W sejmie kontraktowym dotychczasowa opozycja mogła zając 35 % miejsc, co miało już znaczący wpływ na sprawowanie władzy.  Ważnym osiągnięciem tego sejmu był wybór Tadeusza Mazowieckiego na premiera rządu . Powstał pierwszy rząd, który mógł niezależnie sprawować władzę, zatrzymać inflację i wprowadzić gospodarkę rynkową.

Część 1

Aby powiększyć zdjęcia trzeba kliknąć w link lub w miniaturę znaczka.


Blok znaczków - Prasa niezależna 1976-1984

 • Robotnik
 • Biuletyn Informacyjny KSS "KOR"
 • Placówka - Niezależny Ruch Chłopski
 • Krytyka - kwartalnik polityczny
 • Solidarność - tygodnik NSZZ Solidarność
 • Spotkania - pismo młodych katolików
 • Zapis - kwartalnik literacki
 • Głos - miesięcznik polityczny
 • Puls - kwartalnik literacki

Format bloku: 17,5 cm x 16 cm

Druk ręczny sitowy, piwniczny.

Wydano: Poczta Solidarność, Region Mazowsze 1984 rok


Blok - Wydawnictwa Niezależne

 • Wydawnictwo Głos
 • Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja
 • KRS Wola
 • Wydawnictwo Przedświt
 • CDN
 • Niezależna Oficyna Wydawnicza
 • Krąg
 • KOS Komitet Oporu Społecznego

Format bloku: 10 cm x 16 cm

Druk ręczny sitowy, piwniczny.

Wydano: Poczta Solidarność, Region Mazowsze 1984 rok


Blok znaczków - 31 sierpnia 1985

 • Piąta rocznica porozumień sierpniowych.
 • Sierpień 1980 - Lech Wałęsa
 • Październik 1981 - Zjazd Związku
 • Grudzień 1981 - Stan wojenny
 • Sierpień 1982 - manifestacje uliczne
 • 31 sierpień 1985

Wydano: Poczta Solidarność, 1985 rok


Seria znaczków - Polska Prasa Emigracyjna

Format oryginału: 5 cm x 6 cm

Wydano: Poczta Solidarność,  rok wydania nieznany


Znaczek - Solidarność Nauczycielska

Format oryginału: 5,4 cm x 7,5 cm

Wydano: Poczta Solidarność,  Wrocław luty 1987


Seria znaczków - A Mury Runą ...

 • Ruch Pacyfistyczny NRD
 • Solidarność
 • Opozycja Demokratyczna
 • Mudżahedini
 • Karta 77 CSRS

Format oryginału: 5 cm x 4,5 cm

Wydano: Poczta Solidarność,  rok wydania nieznany


Seria znaczków - Dzień Dziecka '88

Format bloku: 8,5 cm x 9 cm

Wydano: Poczta Solidarność,  1988 rok.


Seria znaczków - Polska Wiosna '88

Format oryginału: 9,5 cm x 7 cm

Wydano: Poczta Solidarność, Wolna Drukarnia Stoczni Gdańskiej  1988 rok.


Znaczek - Radom 1976

Format oryginału: 5 cm x 6 cm

Wydano: Poczta Solidarność,   1986 rok.


Znaczek - Innej drogi nie ma!

Format oryginału: 5,4 cm x 4 cm

Wydano: Poczta Solidarność,    rok wydania nieznany


Bloki znaczków - 30 Rocznica Wydarzeń Poznańskich

Format bloku: 11,5 cm x 9 cm

Wydano: Poczta Solidarność,    rok wydania nieznany


Blok - Plamy Historii PRL

Format bloku: 29 cm x 6 cm

Wydano: Poczta Solidarność,  RKS Dolny Śląsk, 1987 rok.


Znaczek - Górnicy Kopalni Wujek

Format oryginału: 7 cm x 5 cm

Wydano: Poczta Solidarność,  1988 rok.


Seria znaczków - 1980-1990

Format oryginału: 6,7 cm x 6,5 cm

Wydano: Poczta Solidarność, ZNOW Małopolska  1990 rok.


znaczki Poczty Solidarności - cz. 2
znaczki Poczty Solidarności - cz. 3
znaczki Poczty Solidarności - cz. 4
znaczki Poczty Solidarności - cz. 5
znaczki Poczty Solidarności - cz. 6

powrót: Znaczki Podziemnej Solidarności


polecamy:

Pilot do telewizora - sprzedaż pilotów zamiennych i uniwersalnych, Serwis Tv - Wrocław